Kolding Motorbåds Klub

Klubbens broer

Klubbens broer

Paradisbugten

Her har vi det største aktiv i Kolding Motorbådsklub.

Broen blev oprindelig slået som en øvelse for Ingeniørtropperne under første verdenskrig (1914 – 18) beregnet som udskibningsbro for krigsmateriel, men kom aldrig i brug til dette formål. Den blev slået på mindre end et døgn af Ingeniørsoldaterne og stod færdig i 1916, dog ikke i det omfang som vi kender den i dag, idet vingen kom til 1973 og den var oprindelig kun 70 m. vinkelret på stranden.

Vejen ned til stranden har heddet “Soldaterbroen” i mange år og det er så vores bro der i tidernes morgen har lagt navn til denne vej. Nogle opmærksomme gamle medlemmer af Kolding Motorbådsklub øjnede mulighederne for at overtage denne bro og man ansøgte så Vandbygningsvæsenet om en godkendelse til benytte broen og det fik vi så tilladelse til og den blev endelig godkendt af en Overingeniør Dahr, den 8 juni 1946.

Huset i Paradisbugten er en gammel Tyskerbarak og blev hentet i Oksbøllejren på en lastbil i 1947 – formeddelst 3000.00 kr. Kontant. Man påbegyndte rejsningen af barakken på lejet grund i Paradisbugten

Jeg blev for nogen tid siden spurgt om hvorfor jeg aldrig nævnte Elvighøjbroen når jeg skrev i bladet, der er jo mange der nyder at lægge til ved Elvighøjbroen, men der er aldrig nogen der kommer med noget stof derfra og jeg kan ikke rigtig kommentere noget jeg ikke deltager i.

Jeg har været med til opbygge den sidst i halvfjerdserne, vi havde rådet over en bro beliggende nærmere Drejens Odde i mange år, men de der brugte broen rigtig meget syntes at den var noget urolig at ligge ved når de store erhvervsbåde sejlede ud og ind af fjorden og de ønskede at komme længere ind mod Houens Odde.

I l977 begyndte man så at indhente de fornødne tilladelser for at få en sådan bro op at stå – 5 forskellige instanser skulle man igennem med udførlige begrundelser for hvad vi ville og en af foregangsmændene, en af vore tidligere formænd Per Hauptmann omtalte det som en bøvlet affære, men det landede til sidst på Kolding Kommunes bord og det viste sig at der havde været en bro meget tidligere.

Elvighøj

Der havde i tidernes morgen været restauration på Elvighøj, den nedbrædte i 1928 og kom aldrig op at stå igen og der havde været en anlægsbro for gæster inde fra Kolding med en lille færge, vi havde dengang et lille dampskibs selskab som sejlede til de forskellige restaurationer i Kolding Fjord bl.a. til Christiansminde, Løverodde og Elvighøj.
De mest kendte dampskibe var Dan og Frigga og mange andre små færger fulgte siden hen. Vi fik så tilladelse til at slå vores nye bro oveni pælestumperne fra den gamle anlægsbro og i 1979 stod den klar til indvielse, den har været meget benyttet siden. Den gamle bro ved Drejens Odde blev så overtaget af Kolding Strandjægerforening som benytter den flittigt i dag, men oprindelsen til denne bro har vi ikke fået nogen bekræftelse på, så hvis der nogen der ligger inde med pålidelige oplysninger på denne dejlige bro så vil jeg meget gerne høre om det, idet de kilder jeg tidligere har benyttet mig af, ikke findes mere.