Forside      Bestyrelse & Udvalg      Om Klubben      Aktiviteter       Galleri      Klubbens broer      Fra medlemmerne      Gæstebog      Kontakt     

  Indmeldelse

Vi er en klub med ca. 350 medlemmer. Vort formål er at afholde arrangementer der tilgodeser hele familien. Der holdes

traditionelle arrangementer både sommer og vinter, bl.a. også sejladser for motorsejlere og sejlbåde og så er vi medlem af Tursejler.

Love og vedtægter  Aktiviteter

FACEBOOK GRUPPE:

Vi har en gruppe for medlemmer

i Kolding Motorbådsklub.

Den hedder KMB1939

 

Aktivitetsplan for 2020:    

22.02 :   Vinterfest

03.04 :   Påskebanko

19.04 :   Standerhejsning

11.05 :   Aftensejlads - start forår

18.05 :   Aftensejlads

25.05 :   Aftensejlads

30.05 :   Pinsetur Paradisbugten

08.06 :   Aftensejlads

13.06 :   Vild med vand/Kræmmemarked

15.06 :   Aftensejlads 

23.06 :   Sct. Hans i Paradisbugten

Broernes dag i August , dato kommer senere

10,08 :   Aftensejlads

17,08 :   Aftensejlads

24,08 :   Aftensejlads

31,08 :   Aftensejlads

05,09 :   Fiske Konkurrance

07,09 :   Aftensejlads - Slut efterår

04,10 :   Stander nedtagning

06.11 :   Banko

19,11 :   Generalforsamling

27,11 :   Julebanko  

 

 

         

 

 

 
  Passiv medlem - Online tilmelding

 

Navn
Adresse
Postnummer & By
CPR-nummer -
Telefonnummer
Mobilnummer
E-mail

Medlemstype: Passivt medlem
Kontingent: 275,- kr
Indmeldelsesgebyr 700,- kr


Kontingent- og indmeldelsegebyr indbetales på
Danske Bank Reg. 1551 kontonr 3424080004

Jeg anmoder om optagelse i Kolding Motorklub, og jeg accepterer overstående oplysninger, samt at jeg ikke er i restance til andre søsportsklubber i Kolding.