Forside      Bestyrelse & Udvalg      Om Klubben      Aktiviteter       Galleri      Klubbens broer      Fra medlemmerne      Gæstebog      Kontakt     

  Indmeldelse

Vi er en klub med ca. 350 medlemmer. Vort formål er at afholde arrangementer der tilgodeser hele familien. Der holdes

traditionelle arrangementer både sommer og vinter, bl.a. også sejladser for motorsejlere og sejlbåde og så er vi medlem af Tursejler.

Love og vedtægter  Aktiviteter

FACEBOOK GRUPPE:

Vi har en gruppe for medlemmer

i Kolding Motorbådsklub.

Den hedder KMB1939

 

Aktivitetsplan for 2019:    

 

14.11 :      Generalforsamling

15.11 :      Banko

 

         

 

 

 
  Aktiv medlem - Online tilmelding

 

Navn
Adresse
Postnummer & By
CPR-nummer -
Telefonnummer
Mobilnummer
E-mail
Jeg er indehaver af: Motorbåd
Motorsejler
Sejlbåd
Bådens navn
Bådens liggeplads
Er båden ansvarsforsikret? Ja
Nej
Selskab
Police nummer
OBS! Vi anbefaler at de tegner en ansvarsforsikring hos Tursejler

Medlemstype: Aktivt medlem
Kontingent: 550,- kr
Indmeldelsesgebyr 700,- kr


Kontingent- og indmeldelsegebyr indbetales på
Danske Bank Reg. 1551 kontonr 3424080004

Jeg anmoder om optagelse i Kolding Motorklub, og jeg accepterer overstående oplysninger, samt at jeg ikke er i restance til andre søsportsklubber i Kolding.