Forside      Bestyrelse & Udvalg      Om Klubben      Aktiviteter       Galleri      Klubbens broer      Fra medlemmerne      Gæstebog      Kontakt     

  Indmeldelse

Vi er en klub med ca. 350 medlemmer. Vort formål er at afholde arrangementer der tilgodeser hele familien. Der holdes

traditionelle arrangementer både sommer og vinter, bl.a. også sejladser for motorsejlere og sejlbåde og så er vi medlem af Tursejler.

Love og vedtægter  Aktiviteter

FACEBOOK GRUPPE:

Vi har en gruppe for medlemmer

i Kolding Motorbådsklub.

Den hedder KMB1939

 

Aktivitetsplan for 2019:    

 

14.11 :      Generalforsamling

15.11 :      Banko

 

         

 

 

 
  Forside

 


 

 

Julebanko d. 15 nov kl 19

Sidste banko dette år, lige nu samler jeg sponsorgaver

Klubben er vært med kaffe og Æbleskiver, brunkager, pebernødder

 

 

 

 

 

 

Er der nogle som har lyst til at sponsorer til julebanko

Kontakt mig på kmb1939@gmail.com eller tlf 40864009

 

 

 

 

Husk til generalforsamling

Bevis på i har betalt,de sidste to dage, det er ikke sikker jeg har modtaget det på banken 

                        Karen Sørensen

 

 

 

Generalforsamling

 

Torsdag d 14-11-2019 kl. 19.00

 

Kvarterhuset Junghansvej 121 6000 Kolding

---------------------------------------------------------------------

DAGSORDEN.

 

1.      VALG AF DIRIGENT

2.      FORMANDENS BERITNING

3.      REGNSKAB OG BUDGET

4.      BEHANDLING AF EVT. INDKOMME FORSLAG

5.      FASTSÆTTELSE AF INDSKUD OG KONTIGENT

6.      VALG AF Formand

7.      VALG AF 3 BESTYRELSESMEDLEMMER PÅ VALG ER

Leon Mathiasen

Per Sørensen (Bolt)   ønsker ikke genvalg

Kurt Frigge 

8.      VALG AF 3 SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN

9.      VALG AF 2 BILAGSKONTROLLANTER SAMT 2 SUPPLEANTER

10.  EVENTUELT HAVNEMESTEREN ER TIL STEDE OG VIL SVARE PÅ

EVENTUELLE SPØRGSMÅL

                                                                         BESTYRELSEN

HUSK, FORSLAG TIL GENERFORSAMLINGEN SKAL VÆRE FORMANDEN I HÆNDE

SENEST 6 DAGE FØR GENERALFORSAMLINGEN. OBS.

 

                    HUSK BEVIS FOR MEDLEMSKAB

 

 


 

Banko

 

Aflysning af banko d 1 nov pga  ikke nok tilslutning d 18 okt men julebanko bliver afholdt d. 15 nov kl 19

 

karen

 

 

UDDELING AF ÅRSNÅLE

 

 

  10 års Nål

         
 

Jakob

Vejler 

Holbergvej 13

6000 Kolding

 

Elsebeth & Ejvind

Jensen

Baunevej 11

6622 Bække

 

Jan 

Pallesen

Østparken 71

6840 Oksbøl

 

Regner 

Birkelund

Åttevej 44 Åtte

6650 Brørup

 

Preben

Nielsen

Karolinegade 7 1 sal

6000 Kolding

 

Steen 

Kjærbøll

Rytterknægten 1

6000 Kolding

         
 

Johnny

Schalech

Lundeskovvej 11

6600  Vejen

 

Pia

Skov

Duevej 13

6000 Kolding

 

Torben

severinsen

Egevænget 35

6051 Almind


 

                              25 års nål

 

Steen John 

Nielsen

Lunghøjvej 20

5560  Aarup

 

Rene

Laursen

Riberdyb 24,lej 204

6000  Kolding

 

Olav

Ruby

Lupinvej 1 b

6670 Holsted

 

                              40 års nål

         
 

Ejnar

Roldsgaard

Gestenvej 15

6600  Vejen

 

Leif

Schrøder

Vangen 1

6000  Kolding

 

 

 

Banko

Traditionen tro starter vi op med banko

fredag d 18 oktober kl 19

Vi starter spiller kl 19 i Klubhuset i Marina Syd  

vel mødt  

 

Husk at sætte X i kalenderen til næste banko d. 1 november  

PS:

Håber der er nogen der vi sponsorerer lidt til vores julebanko d 15 november 

Kontakt mig på mail kmb1939@gmail.com eller på mobil 40864009  

hilsen

Karen Sørensen  

 

KONTINGENT  

Så er det snart tid til at betale kontingent igen  

har du/I nogle rettelse til fx adresse mm.

så skriv til mig på mail kmb1939@gmail.com eller på mobil 40864009, senest d 17 okt  

 

FISKEKONKURRENCE. 

 

Lørdag d 7 september 2019

Stangpris 25,-Kr

Der kan købes billet i Klubhuset fra kl 8:00  

Afsejling kl 9:00.

indvejning af dagens fangst 

kl 16:00 på Marina Syd.

Der er præmierfor følgende:

Største torsk

For største fladfisk

Mest sjældne art

og for flest fangede fisk  

 

Der er også præmier til 2. og 3. pladsen.

Præmierne uddeles af konkurrenceudvalget.

 

PS: Mindstemål skal overholdes.

Vel mødt og god fangst.

 

 

 

 

 

 

Vi starter Aftensejlads mandag d 12/8 med start kl 19.00.

Skippermøde kl 17:30 i klubhuset. 

Kom frisk, så vi kan gennemfører efterårs sejladsen.

Der skal være mindst 5 både

Mvh

Michael 

 

⚓️⚓️⚓️⚓️⚓️⚓️⚓️⚓️⚓️⚓️⚓️⚓️⚓️

 

Kom til Sct. Hans søndag d 23.06 i paradisbugten. 
Formanden tænder op i grillen kl 18. 
Medbringes selv mad og drikke. 
Kl 20 tændes bålet. 

Kom og få en hyggelig aften.  

 

 

PINSETUR.

Vores pinsetur går i år til Skærbæk. 

Lørdag d 08.06.2019.

Desto flere der melder sig til desto mere vil Savannah gøre ud af det.

Tilmeldingen foregår på vores facebook gruppe KMB1939 under pisnetur.

Kom og støt op og få hyggelig weekend.

 

 

 

 

Vi mangler hænder til broslagning i Elvighøj søndag

den 26 . maj.

Vi mødes i klubhuset i Kolding kl. 8.00 til rundstykker og kaffe. Derefter sejler eller kører vi derud.

Der skal skiftes ca 100 brædder, borde og bænke skal monteres samt lidt andet arbejde. Alle kan hjælpe.

Efter endt arbejde er klubben vært med pølser og en kold øl.

Tilmelding her på siden eller på seddel i klubhuset

 

Vild med vand

Kræmmemarked 25 maj

Vi har i år igen kræmmemarked under vild med vand.

Hvis i ønsker en stand på 3 meter til 75 kr. så kontakt mig

I må sætte op fra kl. 7.00 og det starter kl. 9.00 til 16.00

Kom og støt dette angement

Hvis der er nogle som ikke er medlem af klubberne skal de betale 150 kr. for 3 meter

I må ikke sælge mad og drikkevarer.

 

Vel Mødt

Koldingmotorbådsklub

Karen Sørensen

Tlf :40864009

E-Mail:kmb1939@gmail.com

 

 

STANDERHEJSNING:

En ny og frisk sæson for motorbådsfolket står for døren. 
Kom og hjælp os med at synge klubflaget op. 
Efter standerhejsningen står Leon klar med lidt lækkert til maven. 
Mød op i klubhuset i Marina Syd søndag d 14.04 kl 11. 

Ses vi??

 

 

 

Klubfest

D. 23 feb

Klubhuset på Marina Syd Kl 18,00

Leon og bager laver mad og i prisen er der 4 stk. øl/vand eller en flask vin

Pris 200 kr. pr person som indbetales på konto.nr.:

Reg. 1551 Konto 3424080004

Er først meldt til når i har betalt

Senest betaling er d 18 feb.

Først til mølle-princip

 

 

 

KOLDING MOTORBÅDS KLUB

 

Referat fra Generalforsamling d. 15.11.2018

 

Fremmødte : 43                      Stemmeberettigede : 42

Søren Høst sygemeldt.

Formanden bød forsamlingen velkommen og bad forsamlingen rejse sig for med 1 min. stilhed at mindes de af vore medlemmer som i årets løb ikke længere er iblandt os.

 

Punkt 1 :

Vi mangler en dirigent, Søren Konradsen blev foreslået og enstemmigt valgt.

Søren takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig indvarslet.

 

Punkt 2: 

Formandens beretning.

Et stille år i klubben.

Umiddelbart efter generalforsamlingen 2017 havde vi en større vandskade i klubhuset, der blev derfor besluttet at vi i den forbindelse ville sætte hele lokalet i stand. Det var nødvendigt at lukke lokalet i den periode, man forventede at det ville tage ca. 14 dage, men det blev dog en periode på over en måned. Lokalet blev malet og bordene renoveret og der kom et nyt gulv.

 

Efter mange problemer med den ny indkøbte øl-automat, valgte vi at lade denne gå retur. Dette gav en del problemer med leverandøren, vi var nødsaget at sætte en advokat på sagen, hvorefter det lykkedes at få pengene tilbage. 

Der blev lavet en aftale med Carlsberg om levering af en ny automat uden beregning mod at vi fortsat købte øl og vand hos Carlsberg.

 

Der blev afholdt en lille vinterfest i klublokalet, det var ikke som i “gamle” dage, men dem der deltog hyggede sig vældigt.

 

I maj prøvede vi at starte vor Aftensejlads og det gik rigtig godt, fra starten var der tilmeldt 8-9 både, der kom ikke mange i klubben efter sejladsen de første par gange, dog blev det bedre senere. Efter- sejladsen i klubhuset blev godt besøgt, Søren og Erna stod for servering af pølser m.m. så nu kunne sejlerne, som i gamle dage, sidde og hygge sig sammen og snakke om deres eventuelle fejl under sejladsen. det er nu hyggeligt at afslutte aftenen med noget socialt samvær.

 

Sommeren 2018, en fantastisk sommer med 72 sommerdage med over 25 grader, som sejler kan man ikke forlange det bedre, en kanon sommer, jeg håber virkeligt at folk har nydt det, havnen har i hvert fald været meget tom ind imellem, så nogle både har der været ude at sejle.

 

Sommeren var så tør at Sct. Hans Aften var lige ved at blive aflyst, selv om brandmyndighederne havde ophævet afbrændings forbuddet måtte vi ikke tænde bål i Paradisbugten, grundet den tørre skovbund og at vinden var i nordvest, vi fik lov til at tænde bål i Elvighøj, det var lidt anderledes end vi var vant til, men det var nu hyggeligt, der var samlet 8-10 både og vi fik da også bålet brændt af.

 

Broen i Paradisbugten skal have en stor renovering i 2019, den er godt brugt og slidt op, vi vil nødig undvære denne bro. Huset er i år også blevet brugt til private arrangementer.

 

Banko spillet er snart slut for i år, igen i år er der et lille overskud på denne konto, det synes jeg er tilfredsstillende, bare det kommer ud med et 0 er jeg tilfreds.

 

Vores medlemstal er p.t. 294 medlemmer, heraf mangler endnu 108 medlemmer at betale kontingent, der bliver sendt rykkere ud. På denne tid af året ser vi ofte en nedadgående kurve i

medlemstallet, men det plejer at regulere sig til foråret. Det ville være rart med nogle nye yngre medlemmer da vi har en meget høj gennemsnitsalder i Klubben.

 

Søren Høst er ikke tilstede i aften grundet sygdom, Søren modtager ikke genvalg, men en stor tak til Søren for den indsats og de indspark der er kommet fra din side.

 

Havnen står som bekendt overfor en udvidelse, jeg har deltaget i rigtig mange møder i årets løb, der er mange ting der skal sættes på plads. Jeg var med på en studietur sammen med byrådet, vi så en del havne og campingpladser for at se om der var noget der kunne bruges i vor nye havn, vi skulle jo gerne bevare en lystbådehavn med havnemiljø og konkurrencemæssige priser, vi vil ikke have så dyr en havn som Tuborg Havn, som ingen gider at bruge.

Fredag d. 9.11.18 blev der  afholdt Info-aften for alle pladsejere, der var tilmeldt ca. 400. Hvornår projektet går fysiks i gang er endnu uvist. 

Vandsiden skulle være klar til ibrugtagning i 2021, men om der sker noget med planen, nu da der er tale om på sigt at lukke erhvervshavnen ned, ja det vides ikke.

Det er et spændende projekt at arbejde med.

 

Punkt 3:

Regnskab og budget.

Karen: Er der spørgsmål eller kommentarer til regnskabet ?

Automaten har kostet mange penge.

Svar: Beløbene omhandler den “gamle” automat, der er ingen udgifter på den nye.

Indtægterne på automaten har været faldende i.f.t. 2016/17.

Svar: Dette skyldes at klubhuset har været lukket i renoveringsperioden.

Omkostninger vedr. klubhuset er store.

Svar: Rengøring og opfyldning af automat, herunder også indkøb af nøgler, varmtvandsbeholder, nyt gulv, maling, opvaskemaskine og borde. Herfra trækkes kr. 30.000,00 som dækkes af forsikringen.

Regnskabet godkendt.

 

Punkt 4:

Eventuelt.

Der skal være rygeforbud i klublokalet som ofte er meget tilrøget.

Svar: Der forefindes en udsugning som kan reguleres i styrke, kontakten sidder ved køleskabet.

Mikael Krogh: Jeg foreslår ar rygning forbydes, lokalet ødelægges af al den røg.

Flemming: Brug udsugningen, så er der til at være der.

Leon: Lad os stemme om det.

Dirigenten: Vi skal have 2 stemmetællere - vælges.

Ja - rygning forbydes : 21 stemmer

Nej - rygning tilladt    : 17 stemmer

Blank                            :    2 stemmer

 

Flemming: 

Forslag 1:

Bestyrelsen skal reduceres fra 7 til 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer kan max. sidde i 4 år, dog kan Formanden og kasseren sidde i 6 år 

Mikael Krogh: Mener du det er for dyrt med en bestyrelse på 7 ?

Flemming: Nej, men bestyrelses antallet bør reguleres efter medlemstallet.

Dirigenten: Afstemning ved håndsoprækning : Skal bestyrelsen reduceres til 5?  Nej,  forslaget ikke vedtaget.

Forslag 2:

Bestyrelsesmedlemmer bør være aktive bådejere, af hensyn til den maritime interesse.

Leon: Mange har interesse i at sejle uden at have båd.

Flemming: Vil en bestyrelse uden bådejere være villig til at reetablere eller vedligeholde broer?

Mikael Krogh: Bestyrelsen skal under alle omstændigheder have generalforsamlingens tilsagn i.f.b. med større investeringer.

Dirigenten: Afstemning ved håndsoprækning.

Skal bestyrelsesmedlemmer være bådejere:  Nej, forslaget ikke vedtaget.

Forslag 3:

Der er udgifter til bestyrelsen hver måned, bestyrelsesarbejdet bør være ulønnet.

Formanden: Kurt er lønnet i.f.m. at han er automatansvarlig, et job han bestred inden han kom i bestyrelsen.

Formanden modtager kr. 1.000,00 i kvartalet til dækning af telefon, benzin m.m.

Dirigenten: Afstemning om bestyrelsen fortsat er ulønnet.

                     Forslaget vedtaget.

 

Punkt 5:

Indskud og kontingent.

Bestyrelsen foreslår at vi fortsætte uændret. Forslaget vedtaget.

 

Punkt 6:

Valg af kasserer.

Karen enstemmigt genvalgt. Karen meddeler at hun efter denne periode stopper.

 

Punkt 7:

Søren Høst modtager ikke genvalg.

Mikael Krogh genvalgt.

Nyt bestyrelsesmedlem: Jens Ejner blev valgt.

 

Punkt 8:

Valg af 3 suppleanter :      1: AC      2: Åge Brun       3: Sten Kjærbøl

 

Punkt 9:

Valg af 2 bilagskontrollanter :      Lisbeth og Michael Dittmann.

Valg af 2 bilagskontrollant/suppleanter:   Mogens Frost og Jens Erik Bro

 

Punkt 10:

Ole: I Paradisbugten holder der ofte biler helt nede på stranden, ingen reaktion fra Skovdistriktet, kan formanden tage sig af dette?

Formanden: Der er hånd omkring problemet, folk må være der, men ikke køre i bil derned. Bommene er ikke låst.

Arne : Med det nyligt vedtagne rygeforbud vil mange undlade at komme i klubben, dette er ikke godt, da ølsalget er en stor indtægtskilde.

 

Spørgsmål til havnemester Lars.

Connie: En stor ros til havnemesteren for en begivenhed en sommernat, hvor Lars tog affære, en fed oplevelse, vi kan føle os trygge på havnen.

Spørgsmål: Redningsstandere på broerne er i dårlig stand, der bør være mere kontrol på det område.

Lars: Dette er taget til efterretning.

Keld: Der ligger både i havnen og på land som ikke bliver brugt, også nogle med dårlig fortøjning.

Lars: I sådanne tilfælde henvend Jer da til havnens personale, som så vil sikre båden og herefter henvende sig til ejeren.

Spørgsmål: Der ligger hele sommeren ubrugte både på land.

Lars: Det kan være af forskellige årsager at disse både ikke er i vandet. Reglen er at man kan 3 år på hinanden følgende kan undlade at benytte sin plads i vandet, herefter mister man retten til sin plads.

Dirigenten takker for god ro og orden og giver ordet til Formanden.

Formanden : Tak til forsamlingen for fremmødet samt en stor tak til dirigenten for en godt gennemført generalforsamling.

 

Så er der smørrebrød.

 

Kolding d. 16.11.2018

 

Per B. Sørensen

 

Banko

Det var dejlig og se så mange til banko i år og tak for støtte.

Tak for hjælp til Gitte og Colles Blomster, at de havde lyst til at give en hånd med.

Jeg håber jeg kan finde en som har lyst til at råbe nummer op til næste år ellers må jeg råbe op igen.

Stor tak til sponsor

Marine udstyr

Palby Marine

Marine Center

Senior Lak

Aborre-Tech

Datagården

Spritfabrikken Kolding

Papirlager

Optiker louis Nielsen

Profil Optik

Seerup Optik

Bauhaus

4x Anonym

Colles Blomster

Liva

Papegøje

Viola

Mcdonalds

Danske Bank

Burger King

Snapstinget

Proteinbar

John og Gerda Reinhard

Bygma

 

Tak for dette år, håber vi ses til næste år

Karen

 

 

 

Hej Alle

Hvis i ikke har modtaget kontingent og indkaldelse til generalforsamling

Kontakt mig på tlf 40864009

Er ikke hjemme i weekend

Mvh

 

Karen Sørensen

Banko

 

Så er der snart tid til banko

Første gang er d 12 okt. kl. 19.00

Anden gang er d 26 okt. Kl. 19.00

Julebanko d 9 nov. Kl. 19.00 er flyttet til d 16 nov.

Kom og støt os ellers bliver det nedlagt

 

 

 


Hej alle
Der kommer en e-mail fra kasserer d 18 okt, derefter kommer der to mere ,en med indkaldelse til generalforsamling og kontingent, hvis i/jer ikke modtager dem kontakt mig på tlf 40864009 eller e-mail kmb1939@gmail.com
Mvh
Kasserer
Karen Sørensen

 

STANDER NEDTAGNING.

Vel mødt i Klubhuset i Marina Syd søndag d 07.10.2018 kl 11.00.

Der vil være lidt mad samt en øl eller vand til de fremmødte.

Kom frisk

 

 

INFO ANG SCT. HANS.

Pga råd fra brandmyndighederne og nv vind afholdes årets Sct. Hans i Elvighøj
Grillen tændes kl 18. Og derefter tændes der bål på stranden.
Medbring selv mad og drikkevarer. 
Der er mulighed for at køre dertil i bil. 
Håber at se en masse medlemmer igen i år.

 

Aftensejlads 2018:

Så er aftenssejladsen skudt igang.

Hele 9 både deltager.

Se billeder i galleriet..

 

 

 

SKIPPERMØDE D 06.05.2018 I KLUBHUSET KL 15.00.

Husk at møde op i klubhuset for at tilmelde dig så kapsejladsen kan blive til noget..

 

 

 

Vild Med Vand
Lørdag den 09. Juni kl. 09.00 – 16.00
afholdes Kræmmermarked på Marina Syd.

Har du efter søsætning eller forårsoprydning ting af
MARITIM eller FRITIDSMÆSSIG karakter, som du ikke
længere bruger, så har du muligheden for at sælge disse nu!
Omvendt! Er der noget, du altid har manglet, så har du chancen
for en god handel på dette års Kræmmermarked.
Ønsker du som klubmedlem eller annoncør en stadeplads,
kontakt Karen M. Sørensen på tlf.: 40864009
eller kmb1939@gmail.com 

Sidste Tilmelding Mandag den 05. juni 2018 
på konto : reg 1551 Konto 3424080004
Stadepladsen koster kr. 75,- for 3 meter.

Pladser tildeles efter ”først til mølle” princippet.
Der er ca. 40 pladser foran havnekontoret.
Opstilling fra Lørdag kl 7.00.
OGSÅ i år får kræmmere adgang til pladsen!
Stadepladsen koster kr. 100,-
Evt. strøm afregnes direkte med havnekontoret.
Kræmmemarked er et fællesarrangement
for KLUBBERNE i MARINA SYD.
Vel mødt!
Kolding Lystbådehavn - Kolding Bådelaug - Kolding Sejlklub
Kolding Motorbådsklub - Kolding Marineforening
Kolding & Omegns Strandjagtforening 

Klubfest i klubhuset.                                   

Lørdag  D 21.04.2018

Seneste tilmelding d. 12.04.2018 - max. 45 personer, først til mølle princippet.

 Betaling på konto.nr Reg.nr.1551 konto.nr.3424080004

Leon og Jan står for bespisningen

 2 retters menu.

Pris:      Medlemmer                                      Kr. 200,00

              Medlemmers samboende               Kr. 200,00

              Gæster                                             Kr. 300,00

I prisen er indbefattet mad, 4 øl/vand eller en flaske vin.

  Klubhuset er hele aftenen røgfrit. 

 

Uddeling af årsnåle.

 

10 års nåle.                                      25 års nåle

Henrik Droob.                                       Tage Nielsen

Ole Andersen.                                     Jens Erik Bro Nielsen

Søren D Madsen.                                                               

Poul Hansen

Martin Nyholm Nielsen.                        40 års nåle

Jan Kristensen.                                    Børge Lund-Pedersen

Karen M Sørensen.                              Sigurd Sommer

 

 

 

 

Klubhuset i Marina Syd:

Vi forventer at åbne igen 1. januar 2018 pga vandskade, da vi  renoverer i samme omgang.

 

Generalforsamling

16.-11. 2017

 

Formanden bød velkommen og startede med at bede om 1 min. til at mindes de af vore medlemmer der er gået bort i årets løb.

Som dirigent blev Jan Thinnesen foreslået af bestyrelsen og blev valgt. Jan takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet således at generalforsamlingen kunne fortsætte.

Jan fik oplyst at der var fremmødt 47 stemmeberettigede incl. Bestyrelsen ( Per Sørensen var sygemeldt). Herefter ble der valgt 2 stemmetællere, Jens Madsen og Søren Konradsen, i tilfælde af skriftlig afstemning. Der var 4 indkomne forslag og en enkelt kritik.

2.  Formanden fik ordet til formandens beretning, bliver lagt på   hjemmesiden.

3.  Regnskab og budget: Der bliver spurgt ind til EDB udgifterne på 30.000                  kr. Karen forklarer hvordan pengene er brugt.

1:Ditmann spørger ind til om vi har fundet ud af hvor de sidste 5 års svind/underskud er opstået. Flere fra bestyrelse prøver at svare, kendsgerningen er at svindet er stoppet. Efter at den nye bestyrelse var sammensat efter generalforsamlingen i 2016 blev der foretaget en række ændringer i forbindelse med adgang (nøgler) optælling og kontrol af salg fra flaskeautomat og køleskab. Det er ikke muligt af løfte bevisbyrden over for evt. implicerede. Generalforsamlingen besluttede derfor at se fremad og opfordrede bestyrelsen til at være skarpere. Generalforsamlingen godkendte derefter regnskabet.

4.  Indkomne forslag:

1: Salg af de af vore værdipapirer der giver underskud. Forslaget kom til afstemning og blev vedtaget med 38 for ingen imod.

2: Dele klubhuset i Paradisbugten med andre klubber. Set bliver brugt for lidt i forhold til omkostningerne. Der var under debatten flere der foreslog at vi kunne låne/leje det ud for at holde udgifterne nede. Forslaget blev ikke vedtaget.

       3: Fremtidige fester og arrangementer i klubregi.

       Der bestående festudvalg ser gerne nye kræfter i udvalget og           Leon tager gerne imod gode ideer.

            Vi forsøger at vende tilbage til det gamle.

      4:  Afskaffelse se af revisor.

            Generalforsamlingen besluttede at bemyndige bestyrelsen til at føre regnskab uden en registreret revisor idet man fandt det for dyrt og unødvendigt, da de alligevel ikke har kunnet opdage fejl på indtægt og udgift siden.

5.   Fastsættelse af kontingent. Kontingentet fastholdes på nuværende                               nivau. 

6.   Valg af formand. Formanden blev genvalgt uden modkandidater. 

7.  &n