Forside      Bestyrelse & Udvalg      Om Klubben      Aktiviteter       Galleri      Klubbens broer      Fra medlemmerne      Gæstebog      Kontakt     

  Indmeldelse

Vi er en klub med ca. 430 medlemmer. Vort formål er at afholde arrangementer der tilgodeser hele familien. Der holdes

traditionelle arrangementer både sommer og vinter, bl.a. også sejladser for motorsejlere og sejlbåde og så er vi medlem af Tursejler.

Love og vedtægter  Aktiviteter

FACEBOOK GRUPPE:

Vi har en gruppe for medlemmer

i Kolding Motorbådsklub.

Den hedder KMB1939

 

 

 

 

01.    Okt:   Standerstrygning

06.    Okt:    Banko

20.    Okt:    Banko

28.    Okt:    Bestyrelsesfest

03.    Nov:   Julebanko

16.    Nov:   Generalforsamling
  Forside

 

Pressemeddelelse om budgetforlig i Kolding Kommune:

 

Velfærd og ny marina med boliger

Velfærd for Kolding Kommunes borgerne samt udvikling, der bla. udmønter sig i en Marina City med 400 boliger er de store træk for Kolding Kommunes budget for 2018. 24 af 25 byrådets medlemmer er blevet enige om kommunens budget for næste år, og med i budgetforliget er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Konservativ Folkeparti og De Radikale.

 

Prioriterer velfærd

Byrådet sætter næste år 14 mio. kr. af til flere ældre, der har behov for hjemmehjælp og til borgere med særligt behov på plejecentrene. Men også børn og unge kommer til mærke den øgede fokus på velfærd. Der er i 2018 fem mio. kr. til en udviklingspulje til skolerne, og 2½ mio. kr. til udvikling børneområdet. På anlægssiden er der i 2019 afsat 10 mio. kr. til daginstitutioner. Over de næste år er der 33 mio. kr. til opdatering af specialskoler og til at bygge etape to i specialcenteret i Vonsild.

Marinaen skal fortsætte kommunens vækst

Marina City vil rumme et nyt og tiltrækkende bolig- og havnemiljø, samt Danmarks største og mest attraktive marina udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser. Sejlerne, Kolding Havn samt Kolding Kommune har i fællesskab udarbejdet et oplæg, som giver bådejere optimale betingelser og rummer en række attraktive boliger direkte ved vandet. De ca. 400 nye boliger skal være med til at finansiere den nye marina i samarbejde med Kolding Lystbådehavn.

 

Det nære værdsat i hele kommunen

Kolding Kommunes budget for 2018 rummer desuden en lang række nære ting, som de politiske partier har prioriteret. Byrådet har sat en kraftig streg under, at der generelt er tale om nære ting, så mange af de gode ideer kommer til gavn og glæde i alle byer og landsbyer. Det er bla. 2,3 mio. i momsrefusion til idrætshaller, et trailcenter i Seest, der kombinerer et klubhus, depot og mødested i naturen, ligesom der er ekstra fem mio. kr. til nye veje, fortove og cykelstier oven i den infrastrukturpulje, der allerede findes.

 

Flere indbyggere – flere boliger

Indbyggertallet i Kolding Kommune er steget kraftigt de seneste år, og der bygget mange nye ungdomsboliger. Budgettet for de kommende år indeholder også 30 mio. kr. i indskud til grundkapital, så boligorganisationer kan bygge flere boliger. Der kan blive tale om mindre og billigere boliger samt familieboliger. I samarbejde med boligorganisationerne, skal der ses på, hvor det er mest hensigtsmæssigt at bygge flere boliger.

 

Aller partierne pressemeddelelser samles på vores side om budget 2018 i løbet af dagen: http://www.kolding.dk/om-kommunen/okonomi/budget-og-finansstyring/budget-2018/budget-2018

 

Yderligere oplysninger: borgmester Jørn Pedersen, tlf. 51482738.

 

 

 

Billedresultat for fiskekonkurrence

Lørdag d 2. Sep. starter efterårets

FISKE KONKURRENCE

Stangpris: 30,- kr pr fiskestang

Der kan købes billet i klublokalet fra kl 08:00

Afsejling kl 09:00.

Indvejning af dagens fangst kl 16:00 på Marina Syd

Billedresultat for fiskekonkurrence

Der er præmier for største torsk, største fladfisk, mest sjældende art samt for flest fangede fisk.

Der er også præmier til 2. og 3. pladsen.

Præmierne uddeles af konkurrenceudvalget.

MINDSTEMÅL SKAL OVERHOLDES

 

God fangst

 

 

 

Hej Alle

Jeg har brug for jeres hjælp.

Da jeg igen har fået et nyt regnskabsprogram, vil jeg gerne  sende kontingent ud på E-mail, men desværre er alle mail ikke rigtig mere, derfor opfordre jeg jer til at sende jeres E-mail til mig inden d 1 Okt 2017.

Her er min E-mail: kmb1939@gmail.com

Klubben sparer penge og jeg ved i modtager opkrævning på kontingentet, postvæsen får ikke altid afleveret til jer alle sammen, men det gør det på den anden måde

På forhånd tak

 

Rettelse til kontingent skal jeg også have inden d 1 okt 2017

Feks. Man er blevet senior(65 år) i dette år eller samlever/medsejler på eller slette , solgt båden og vil købe en anden kan man stå som passiv i denne periode

 

Med Venlig Hilsen

Kasserer

Karen Sørensen

 

 

Havnefest på Svinø 11-12 august 2017

Fredag aften:

Der er dømt hygge med medbragt mad. Vi tænder op i grillen og i teltet er der

Fri scene med underholdning.  Ølvognen er åben med frisk fadøl.

 

Lørdag aften:       kl. 19.00   Fest i teltet

Vi spiser sammen, og bagefter spiller musikken op til dans til. Kl. 01.00

Menu:  Helstegt pattegris med flødekartofler, salat, eller tag selv mad med.

Bestilling af smørebrød mm.  tlf. Lone   64414109

Svinø Bådelaug giver en dessert til ALLE

 

Pris: 

Indgang til telt incl. pattegris m. tilbehør, dessert                                150,-  kr.

Indgang til telt medmedbragt mad, dessert                                            50,-  kr.

 

Bestilling:

Af hensyn til ”svinets” størrelse bedes i bestille senest fredag d. 4 august

SmstilTove:  tlf. 50541772,  mail:brunofp@stofanet.dk

 

Husk oplyse antal kuverter, navn, hjemhavn.  Bestillingen er bindende.

Betalingen skal ske kontant i ølvognen ved ankomst.

 

Hvis du selv medbringer mad betales 50 kr ved indgangen  ( ølvognen )

 

Husk ingen medbragte drikkevarer, vi sælger øl, vin mm. til rimelige priser.

 

Vi kan desværre ikke tilbyde kaffe og bestilling af rundstykker i år.

 

                                                        Vi ses og god fest

 

 

 

SCT. HANS I PARADISBUGTEN

FREDAG D 23 JUNI 2017

Klubben sørger for kul til grillen.

Kom og få en hyggelig dag/aften.

Grillen startes kl 18..

 

 

 

Vild med Vand Koldings billede.

 

FORÅRSFEST I PARADISBUGTEN

Lørdag d 27/5 2017

Kl 18:00

Klubben er vært med kød og bagt kartoffel. Medbring selv tilbehør (salat el lign), bestik og tallerken og drikkevarer

Tilmelding.

Senest d 25/5

af hensyn til kødet.

På opslaget i klubhuset eller til Leon Mathiasen på mobil 21452883.

 

 

 

 AFTENSEJLADS 2017 

Aftensejladsen starter mandag d 8/5 hvis tilslutningen er der!

SKIPPERMØDE:

afholdes i klubhuset kl 18:00, hvor vi registrerer bådnavn og type, ejer og kontakt tlf nr.

Betaling af startgebyr samt udlevering af banekort til dem der ikke allerede har et.Sejladsen bliver kun gennemført såfremt der fra starten er tilmeldt mindst 5 både. Så derfor er det vigtigt at i møder op til skippermødet for at blive registreret som deltager.

Startgebyret for aftensejladsen er som sædvanlig 100,- kr som går til præmier..

Vel mødt!!

 

 

 

VILD MED VAND KOLDING

Søg efter facebook gruppe:

"Vild med vand Kolding"

Lørdag den 10. juni kl. 09.00 – 16.00

afholdes Kræmmermarked i Marina Syd.

 

Har du efter søsætning eller forårsoprydning ting af

MARITIM eller FRITIDSMÆSSIG karakter, som du ikke

længere bruger, så har du muligheden for at sælge disse nu!

Omvendt! Er der noget, du altid har manglet, så har du chancen

for en god handel på dette års Kræmmermarked.

Annoncører i klubbernes medlemsblade inviteres ligeledes til

at deltage i Kræmmermarkedet.

Ønsker du som klubmedlem eller annoncør en stadeplads,

så kontakt:

Karen M. Sørensen på tlf.: 28 12 83 66 / 40 86 40 09

eller kmb1939@gmail.com

senest lørdag den 6. Juni 2017.

 

Stadepladsen koster kr. 75,- og må maks. være som en alm.

trailer. Pladser tildeles efter ”først til mølle” princippet.

Der er ca. 40 pladser foran havnekontoret.

Opstilling fra fredag eftermiddag.

OGSÅ i år får kræmmere adgang til pladsen!

Stadepladsen koster kr. 200,-

Evt. strøm afregnes direkte med havnekontoret.

Kræmmermarked er et fællesarrangement

for KLUBBERNE i MARINA SYD.

 

Vel mødt!

Kolding Lystbådehavn - Kolding Bådelaug - Kolding Sejlklub

Kolding Motorbådsklub - Kolding Marineforening

Kolding & Omegns Strandjagt og Fritidsforening

 

 

Åbent hus: Bliv klog på Marina City-planerne

Nu kan du blive klogere på visionerne om en ny bæredygtig bydel på sydsiden af Kolding Fjord. Kolding Kommune inviterer til åbent hus-arrangement 28. marts 2017 om Marina City. Sideløbende kan du i perioden 22. marts-19. april komme med ideer og forslag til det ambitiøse projekt.

 

Åbent hus-arrangementet holdes i Restaurant Marinaen, Skamlingvejen 5, 6000 Kolding, 28. marts, kl. 16-20. Her kan du få svar på dine spørgsmål og blive dus med projektet, som rummer et spændende bolig- og havnemiljø samt Danmarks største og mest attraktive marina udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser.

 

”Jeg håber, rigtigt mange vil tage imod invitationen. Ved arrangementet kan man få et godt indblik i de foreløbige planer for Marina City, og vi fortæller, hvordan man kan gøre sin indflydelse gældende i den planlægning, som nu er i gang,” forklarer projektleder Torben Gade, Kolding Kommune.

 

Kom og gå som du vil

Kolding Kommune har valgt at lave et åbent hus-arrangement i stedet for et traditionelt borgermøde.

 

”Jeg tror, deltagerne får mere ud af dette format. Man kan komme og gå, som det passer én, og man kan henvende sig direkte til de relevante fagfolk om de emner, man er interesseret i,” siger Torben Gade.

 

Fem stande

Ved åbent hus-arrangementet vil der være fem stande med stå-borde, plancher, fotos, osv. Standene vil være bemandet med repræsentanter fra Kolding Kommune, Kolding Lystbådehavn og Kolding Havn.

 

Temaerne på de fem stande er:

  •          Byudviklingsprojektet: Her kan du få indblik i visionerne for Marina City.
  •          Den nye marina: Få mere at vide om lystbådehavnens ambitioner, dens fremtidige indhold, tidsplan, m.m.
  •          Myndighederne: Hvad skal der laves af planer og undersøgelser i 2017? Hvilke muligheder har man som borger for at komme med ideer, forslag og indsigelser?
  •          Natur og miljø: Her skal du henvende dig, hvis du vil vide mere om naturbeskyttelse, trafik, støj, beskyttede dyrearter osv. i forbindelse med det store anlægsprojekt.
  •          Erhvervshavnen: Ved denne stand er der fokus på erhvervshavnens visioner, udviklingsplaner og lokalplanen for erhvervshavnen.

 

Høringsfase

Åbent hus-arrangementet ligger i starten af den høringsfase, hvor Kolding Byråd indkalder ideer og forslag til den kommende planlægning og miljøundersøgelse (VVM-redegørelse). I perioden 22. marts-19. april kan alle komme med deres input. Det kan f.eks. være forslag til miljøforhold, der bør belyses i den samlede miljørapport, eller ideer til den videre planlægning for området.

 

Du kan sende dine ideer og forslag pr. mail til byogudvikling@kolding.dk, mærket Marina City, eller pr. brev til By- og Udviklingsforvaltningen Planafdelingen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

 

Til efteråret kommer en ny høringsfase, hvor alle får mulighed for at komme med bemærkninger og eventuelt indsigelser til de forslag til miljøvurdering, kommuneplantillæg og lokalplan, som vil være klar på det tidspunkt.

 

Læs mere

Du kan læse mere om Marina City og følge projektet på temasiden kolding.dk/marinacity.

 

 

Venlig hilsen

 

Jens Anker Boje

Kommunikationskonsulent

79 79 17 31

24 62 38 91

jabo@kolding.dk

 

signaturelogo_1

 

 

Akseltorv 2

6000 Kolding

kolding.dk

 

 

STANDERHEJSNING 2017.

Søndag d 19 Marts kl 11:00 er der standerhejsning.

Vi mødes i klubhuset i Marina Syd.

Der er mad samt 1 øl/vand i klubhuset efterfølgende.

Ses vi ??? 

 

 

Klubfest fredag d 3/3 2017 kl 18:30.

              !!!   VIGTIG INFO   !!!

Klubfesten er flyttet til Kolding Motorbådsklubs lokale i Marina Syd.

 

 

 

I kan modtage jeres Nål til klubfesten d 3 Marts eller kontakte Formanden.

 

40 års nål

 

Per

 Hauptmann

Føns Strandvej 7

5580  Nørre Aaby

Jakob

 Hillbrandt

Topasvej 26

6000  Kolding

Frede

 S. Jensen

Langtvedvej 21

6630  Rødding

Jens

 Gaden  Jensen

Postbox 381

6000 Kolding

 

25 års nål

 

Jan

 Thinnesen

Solbakken 36

6710  Esbjerg

Mikael

 Krogh

Løvelvej 17

6000  Kolding

Jørgen

 Bojsen

Birkevangen 20

6715  Esbjerg

 

10 års nål

 

Momme

 Hansen

Mirabellevej 44

6000 Kolding

John

 Knudsen

Sønderring vej 39 1 sal

6000 Kolding

Niels Chr.

 Jacobsen

Eltangvej 39

6000 Kolding

Preben

 Andersen

Seestgårdvej 29

6000  Kolding

John Lundager

 Pedersen

Kærbølmarkvej 2

6760 Ribe

Svend B

 Thomsen

Østervold 30 B

6800 Varde

Michael

 Dittmann

Hedevej 157

6051 Almind

Finn

 Loft Jensen

Brennerpasset 4

6000 Kolding

 

 

 

 

 

Klubfest

Fredag d. 03-03-2017 Kl 18.30

Kvarterhuset Junghansvej 121 6000 Kolding

3 retters menu – 4 øl eller en fl.vin, musik :

Pris 150 kr for medlemmer og 300 kr for gæster

Derudover kan i/jer købe øl/vand til 10 kr og fl. Vin til 50 kr

” først til mølle princippet”,der kan maximalt være 80 personer

 

Tilmelding/betalingsfrist er fredag d. 24 februar

Reg 9573 Konto 3424080004, husk skriv navn

 

Ang spørgsmål vdr. Festen kontakt Leon  tlf.: 21 45 28 83

Ang spørgsmål vdr. Betaling kontakt karen tlf.: 28 12 83 66

NB!

Når betalingen er registeret hos Karen er i automatisk tilmeldt.

 

 

Kommende brugere designer Marina City

En bred gruppe af borgere, foreninger, uddannelsesinstitutioner og virksomheder skal være med til at designe Marina City. I løbet af januar måned gennemføres fem tema-workshops for at få input til Koldings nye bæredygtige bydel, som skal etableres på sydsiden af Kolding Fjord med et nyt og tiltrækkende bolig- og havnemiljø samt en attraktiv marina med 1.000 bådpladser.

 

”Vi inddrager en bred kreds af interessenter for at sætte fokus på både udviklings- og samarbejdsmuligheder og for at identificere de elementer, som er vigtige at få indarbejdet i planerne. Sammenlagt inviterer vi op imod 100 mennesker til vores tema-workshops,” forklarer projektleder Torben Gade, Kolding Kommune.

 

Den første workshop holdes 11. januar. Her samles Kolding-områdets maritime erhvervsliv for at udvikle ideer og afsøge muligheder.

 

Der findes allerede en lang række maritime virksomheder her i området – bådbyggere, sejlmagere, salg og service, dykkerfirmaer, osv. Faktisk udgør vores del af landet centrum for maritime erhverv inden for fritidssejlads. Derfor har vi inviteret 25 af disse selskaber til den første workshop for både at fortælle om Marina City og få virksomhedernes input til, hvordan vi skaber et maritimt erhvervsliv i topklasse. Drømmen er, at vi kan skabe en erhvervsklynge på dette område med synergi mellem de forskellige virksomheder,” fortæller Torben Gade.

 

De følgende workshops er:

 

  • 12. januar: ”Det gode værtskab” for turist- og serviceområdet
  • 16. januar: Workshoppen ”Vandvid” for friluftsaktiviteter, der knytter sig til fjorden
  • 18. januar: ”Nybyggerne” med fokus på kommende beboeres ønsker og behov
  • 19. januar: ”Natur på hjernen” for personer, foreninger og institutioner, der beskæftiger sig med naturformidling, læring og oplevelser.

 

Sideløbende med de fem tema-workshops gennemføres workshops med Kolding Lystbådehavn og de fire sejlklubber om de ønsker og behov, som skal være med til at skabe Danmarks største og mest attraktive marina udenfor hovedstadsområdet.

 

”Endelig har jeg planlagt individuelle møder med et mindre antal organisationer. Sammenlagt vil involveringen af de mange interessenter give os et værdifuldt overblik over ønsker og behov. De mange input vil indgå i programmet for Marina City, som skal være klar til i starten af marts måned. Herefter går arkitekterne i gang med at fastlægge områdets detaljerede udformning i samarbejde med projektets partnere – Kolding Havn, Kolding Lystbådehavn og Kolding Kommune,” oplyser Torben Gade.

 

På temasiden om Marina Syd – kolding.dk/marinacity - kan du læse mere om projektet og se den overordnede tidsplan. Efter planen skal den nye lystbådehavn være klar i foråret 2020. Samme år skal de første byggerier stå klar.

 

 

 

 

Glædelig Jul og et godt Nytår

           Ønsket i af

          Bestyrelsen

 

Generalforsamling d 17 Nov

Fremmødte : 49 medlemmer - 48 stemmeberettigede.

 

Formanden åbnede mødet med at byde de fremmødte velkommen, og bad herefter forsamlingen rejse sig og holde 1 minuts stilhed for at mindes de af vore medlemmer der i årets løb måtte være gået bort.

 

Punkt 1 :

Bestyrelsen foreslog Mikael Krogh som dirigent, Mikael blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovmæssigt indvarslet.

Der blev valgt 2 stemmetællere : Tove og Jens.

 

Punkt 2 :

På sidste års Generalforsamling blev der besluttet at vi i det kommende år ville indlede en sparerunde på forskellige poster. På det første bestyrelsesmøde blev der derfor besluttet at vi ikke ville holde den traditionelle vinterfest, samtidig blev der besluttet at aflyse den lige så traditionelle travetur til Paradisbugten, dette grundet at der de foregående år kun var ganske få medlemmer fra klubben der deltog på traveturen, 80% af deltagerne var udefra kommende gæster.

Februar d. 27. blev der afholdt en fest i klubhuset på Marina Syd, Leon og Jan Bager stod for bespisningen til alle`s tilfredshed. Festen trak fuldt hus, hvorfor bestyrelsen besluttede at lave endnu en fest d. 9. april, så de der ikke kunne komme første gang nu fik en chance for at komme til fest. desværre lå denne dato nok for tæt på den første fest, dette tages op til vurdering.

April d. 2. var der broslagning i Paradisbugten, der mødte fire medlemmer til dette arrangement, det er ikke meget i forhold til hvor mange der benytter broen i løbet af sommeren.

Maj d. 2. startede Aftensejladsen, der var 3 både til start, men trods den ringe tilslutning blev forårssejladsen dog gennemført. Efterårssejladsen startede op med to deltagere og som annonceret ved afslutningen af forårssejladsen blev sejladserne i efteråret hermed annulleret. Det er synd at ikke flere vil deltage i denne aktivitet, vi har haft mange hyggelige timer på vandet.

Maj d. 28. blev der afholdt Kræmmermarked, igen i år en succes, dette bl.a. grundet at de øvrige klubber nu også deltager i arrangementet ligesom udefra kommende kræmmere nu også kan leje en stadeplads. Til næste Kræmmermarked 2017 er der interesse for at udvide med flere aktiviteter med deltagelse fra bl.a. restauranten som gerne vil lave lidt i form af en havnefest.

Pinseturen var en fællestur til Årø med rimelig deltagelse trods det dårlige vejr, men trods dette hyggede vi os.

April d. 22. var der broslagning i Elgvighøj, der mødte 10-12 medlemmer op, der var meget der skulle laves og det endte også med at der var 2 mand der røg i baljen, dog uden at tage skade og arbejdet blev fuldført.

SKYD og SEJL som var planlagt til d. 11. juni måtte desværre aflyses p.g.a. at der ingen tilmelding var fra skydebrødrene, men så var der nogle både der alligevel sejlede til Skærbæk hvor der var musik og masse af hygge på kajen.

Sct. Hans går ikke helt så godt for os, hverken med at etablere et bål og ej heller ikke til at brænde det af.

August d. 28. var der samlet 32 både i Paradisbugten, hvor der var god stemning og megen hygge.

September d. 17. Fiskekonkurrencen foregik i godt vejr og med god tilslutning.

Huset i Paradisbugten har nu fået nyt tag, så nu skulle det ikke volde problemer i mange år fremover, derimod skal vi have set på broen derude, den har det ikke særlig godt, en renovering er tiltrængt.

Den ny Marina, samarbejdet mellem Kolding Kommune og Kolding Lystbådehavn er nu så vidt at programmet med udformning af projektet skal indledes. Som det hele tiden har været fremført, er det af stor betydning, at der i planlægningen indgår ideer og forslag fra såvel klubberne på Marina Syd samt Lystbådehavnens medarbejdere. Væsentligt er det også, at de 4 klubber fremkommer med deres forskellige behov og ønsker.

Kolding Kommune v/ Projektleder Torben Gade og formandskabet for Kolding Lystbådehavn arrangerer nu en serie på tre workshops med det overordnede formål, at få alle ideer og ønsker til den ny lystbådehavn frem fra klubberne. Disse workshops vil blive afholdt over en periode mellem ultimo november 2016 til ultimo januar 2017.

Vi beder de enkelte klubber om at finde frem til to-tre repræsentanter til at deltage i disse workshops. vi finder det af største betydning, at disse to-tre via deres arbejde er i besiddelse af faglig kendskab, ekspertise og vision til at bidrage til klubbernes ideer og ønsker. Det er af stor betydning for den kommende proces.

Jeg hører gerne fra medlemmer som vil deltage i denne workshop.

Vi er p.t. ca. 340 medlemmer i klubben.

Sluttelig vil jeg gerne takke Bent Pedersen for det store stykke bestyrelsesarbejde han har udført i hans bestyrelsesperiode. NB Bent ønsker ikke genvalg.

Punkt 3 :

Karen gennemgik regnskabet i grove træk.

Søren H: Udgiften til regnskabsassistancen er alt for meget, i bund og grund behøver vi ikke en revisor, hvorfor vi bør afskaffe denne post. Forslaget kommer med på næste års Generalforsamling til afstemning.

Karen - gennemgang af budgettet.

Formanden : Der er afsat Kr. 50.000,00 til renovering af broen i Paradisbugten, dette er måske lidt højt sat, men der er påkrævet en gennemgående renovering af broen.

Flemming : Renovering af huset i Paradisbugten Kr. 70.000,00 er for meget.

Formanden : Dette beløb er godkendt og vedtaget på sidste års Generalforsamling.

Dittmann : Vareforbrug/varesalg her er der en diff. på kr. 50.000,00 ??

Karen : Under vareforbrug indgår også diverse omkostninger i Klubhuset.

Dittmann : Der kan søges om kommunale tilskud til bl.a. El og husleje, jeg vil gerne være behjælpelig med at finde ansøgningsskemaer samt finde ud af til hvilken instans de skal sendes.

Tove : Der findes også forskellige puljer man kan ansøge om tilskud.

Regnskabet blev godkendt.

 

Punkt 4 :

Per B.: Seniorer som er bådejere bør betale fuld kontingent. Formanden læser de nuværende regler op. Forslaget blev godkendt.

Karen : Ved indmeldelse i Klubben starter man som aktivt medlem. Det forekommer at vi får medlemmer der melder sig ind som passive trods at de er bådejere.

John D : Nogle ønsker “kun” at være passive medlemmer, for gennem den vej at støtte klubben.

Søren H.: Er den digitale tilmeldingsblanket udformet således at misforståelser undgås.

Johnny / Mikael K: Passive medlemmer skal meldes ind personligt ved kasseren ?

Havnemesteren-Lars: Karen kan evt. aflevere en liste over passive medlemmer til Havnekontoret, som herefter kan kontrollere om de opførte medlemmer er bådejere.

Leon : Hjemmesiden tilrettes så der ikke opstår misforståelser ved indmelding.

Karen trækker forslaget tilbage.

 

Punkt 5 :

Kontingent og indmeldelsesgebyr forbliver uændret.

 

Punkt 6 :

Karen modtager genvalg - blev enstemmigt genvalgt.

 

Punkt 7 :

Valg af nye bestyrelsesmedlemmer :   Aag