Forside      Bestyrelse & Udvalg      Om Klubben      Aktiviteter       Galleri      Klubbens broer      Fra medlemmerne      Gæstebog      Kontakt     

  Indmeldelse

Vi er en klub med ca. 430 medlemmer. Vort formål er at afholde arrangementer der tilgodeser hele familien. Der holdes

traditionelle arrangementer både sommer og vinter, bl.a. også sejladser for motorsejlere og sejlbåde og så er vi medlem af Tursejler.

Love og vedtægter  Aktiviteter

FACEBOOK GRUPPE:

Vi har en gruppe for medlemmer

i Kolding Motorbådsklub.

Den hedder KMB1939

 

16.    Nov:   Generalforsamling
  Forside

 

VIGTIG INFO:

Klubhuset bliver lukket fra lørdag d 18 november og 14 dage frem, pga vandskade...

 

 

Banko

Jeg takker for den støtte, jeg har fået til vores banko i klubben.

Det var en fornøjelse at se så mange til vores julebanko.

Vi var 36 personer og jeg tror snart alle gik hjem med lidt.

Klubben var vært med kaffe og æbleskiver.

Her er dem som har sponsoreret til julebanko:

Papegøjen                                               Palby

Seniorlak                                                 Viola

Papirlager                                                Vonsild Brugsen

BN Farver                                                Mc Donalds Errisø

Jan Bager                                                2 X Anonym

Kolding Marinecenter                                Kolding Marine Service

Silvan                                                      Gamst og Gamst

Kolding Marine Udstyr                               Danske Bank

Kop og kande                                           Marina Syd

Data Gården                                             Bauhaus

K.R. service APS v/ Knud Reinholdt        

Colles Blomster

 

Stort tak til dem som har sponsoreret

Mange hilsner fra

Karen

 

Billedresultat for julebanko

 

Vi slår dørene op for årets sidste banko

fredag d 3 november kl 19.00.

Billedresultat for jul clipart

Husk at vi spiller om sponsorgaverBilledresultat for julebanko

samt der er gratis kaffe og kage i pausen.

Ses vi ??

 

 

Kontingent og indkaldelse til generalforsamling

Jeg har i dag d 25 oktober send kontingent og indkaldelse til generalforsamling på E- mail til 204 og der er 16 som ikke blev sendt (E- mail er forkert) og alle de andre medlemmer modtager pr brev , tror det bliver midt i næste uge i modtager det. Jeg sidder nu og skriver navn på kuverter og kommer dem i postkasse d 26 oktober.

Karen

 

 

 

BANKO.

Billedresultat for banko

Så er der banko igen.

Vi spiller i klubhuset i Marina Syd

fredag d 20/10-17 kl 19.

Der kan købes kaffe til 5,- kr og kage til 5,- kr.

Billedresultat for banko

 

Ses vi....

 

 

Pressemeddelelse om budgetforlig i Kolding Kommune:

 

Velfærd og ny marina med boliger

Velfærd for Kolding Kommunes borgerne samt udvikling, der bla. udmønter sig i en Marina City med 400 boliger er de store træk for Kolding Kommunes budget for 2018. 24 af 25 byrådets medlemmer er blevet enige om kommunens budget for næste år, og med i budgetforliget er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Konservativ Folkeparti og De Radikale.

 

Prioriterer velfærd

Byrådet sætter næste år 14 mio. kr. af til flere ældre, der har behov for hjemmehjælp og til borgere med særligt behov på plejecentrene. Men også børn og unge kommer til mærke den øgede fokus på velfærd. Der er i 2018 fem mio. kr. til en udviklingspulje til skolerne, og 2½ mio. kr. til udvikling børneområdet. På anlægssiden er der i 2019 afsat 10 mio. kr. til daginstitutioner. Over de næste år er der 33 mio. kr. til opdatering af specialskoler og til at bygge etape to i specialcenteret i Vonsild.

Marinaen skal fortsætte kommunens vækst

Marina City vil rumme et nyt og tiltrækkende bolig- og havnemiljø, samt Danmarks største og mest attraktive marina udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser. Sejlerne, Kolding Havn samt Kolding Kommune har i fællesskab udarbejdet et oplæg, som giver bådejere optimale betingelser og rummer en række attraktive boliger direkte ved vandet. De ca. 400 nye boliger skal være med til at finansiere den nye marina i samarbejde med Kolding Lystbådehavn.

 

Det nære værdsat i hele kommunen

Kolding Kommunes budget for 2018 rummer desuden en lang række nære ting, som de politiske partier har prioriteret. Byrådet har sat en kraftig streg under, at der generelt er tale om nære ting, så mange af de gode ideer kommer til gavn og glæde i alle byer og landsbyer. Det er bla. 2,3 mio. i momsrefusion til idrætshaller, et trailcenter i Seest, der kombinerer et klubhus, depot og mødested i naturen, ligesom der er ekstra fem mio. kr. til nye veje, fortove og cykelstier oven i den infrastrukturpulje, der allerede findes.

 

Flere indbyggere – flere boliger

Indbyggertallet i Kolding Kommune er steget kraftigt de seneste år, og der bygget mange nye ungdomsboliger. Budgettet for de kommende år indeholder også 30 mio. kr. i indskud til grundkapital, så boligorganisationer kan bygge flere boliger. Der kan blive tale om mindre og billigere boliger samt familieboliger. I samarbejde med boligorganisationerne, skal der ses på, hvor det er mest hensigtsmæssigt at bygge flere boliger.

 

Aller partierne pressemeddelelser samles på vores side om budget 2018 i løbet af dagen: http://www.kolding.dk/om-kommunen/okonomi/budget-og-finansstyring/budget-2018/budget-2018

 

Yderligere oplysninger: borgmester Jørn Pedersen, tlf. 51482738.

 

 

 

Billedresultat for fiskekonkurrence

Lørdag d 2. Sep. starter efterårets

FISKE KONKURRENCE

Stangpris: 30,- kr pr fiskestang

Der kan købes billet i klublokalet fra kl 08:00

Afsejling kl 09:00.

Indvejning af dagens fangst kl 16:00 på Marina Syd

Billedresultat for fiskekonkurrence

Der er præmier for største torsk, største fladfisk, mest sjældende art samt for flest fangede fisk.

Der er også præmier til 2. og 3. pladsen.

Præmierne uddeles af konkurrenceudvalget.

MINDSTEMÅL SKAL OVERHOLDES

 

God fangst

 

 

 

Hej Alle

Jeg har brug for jeres hjælp.

Da jeg igen har fået et nyt regnskabsprogram, vil jeg gerne  sende kontingent ud på E-mail, men desværre er alle mail ikke rigtig mere, derfor opfordre jeg jer til at sende jeres E-mail til mig inden d 1 Okt 2017.

Her er min E-mail: kmb1939@gmail.com

Klubben sparer penge og jeg ved i modtager opkrævning på kontingentet, postvæsen får ikke altid afleveret til jer alle sammen, men det gør det på den anden måde

På forhånd tak

 

Rettelse til kontingent skal jeg også have inden d 1 okt 2017

Feks. Man er blevet senior(65 år) i dette år eller samlever/medsejler på eller slette , solgt båden og vil købe en anden kan man stå som passiv i denne periode

 

Med Venlig Hilsen

Kasserer

Karen Sørensen

 

 

Havnefest på Svinø 11-12 august 2017

Fredag aften:

Der er dømt hygge med medbragt mad. Vi tænder op i grillen og i teltet er der

Fri scene med underholdning.  Ølvognen er åben med frisk fadøl.

 

Lørdag aften:       kl. 19.00   Fest i teltet

Vi spiser sammen, og bagefter spiller musikken op til dans til. Kl. 01.00

Menu:  Helstegt pattegris med flødekartofler, salat, eller tag selv mad med.

Bestilling af smørebrød mm.  tlf. Lone   64414109

Svinø Bådelaug giver en dessert til ALLE

 

Pris: 

Indgang til telt incl. pattegris m. tilbehør, dessert                                150,-  kr.

Indgang til telt medmedbragt mad, dessert                                            50,-  kr.

 

Bestilling:

Af hensyn til ”svinets” størrelse bedes i bestille senest fredag d. 4 august

SmstilTove:  tlf. 50541772,  mail:brunofp@stofanet.dk

 

Husk oplyse antal kuverter, navn, hjemhavn.  Bestillingen er bindende.

Betalingen skal ske kontant i ølvognen ved ankomst.

 

Hvis du selv medbringer mad betales 50 kr ved indgangen  ( ølvognen )

 

Husk ingen medbragte drikkevarer, vi sælger øl, vin mm. til rimelige priser.

 

Vi kan desværre ikke tilbyde kaffe og bestilling af rundstykker i år.

 

                                                        Vi ses og god fest

 

 

 

SCT. HANS I PARADISBUGTEN

FREDAG D 23 JUNI 2017

Klubben sørger for kul til grillen.

Kom og få en hyggelig dag/aften.

Grillen startes kl 18..

 

 

 

Vild med Vand Koldings billede.

 

FORÅRSFEST I PARADISBUGTEN

Lørdag d 27/5 2017

Kl 18:00

Klubben er vært med kød og bagt kartoffel. Medbring selv tilbehør (salat el lign), bestik og tallerken og drikkevarer

Tilmelding.

Senest d 25/5

af hensyn til kødet.

På opslaget i klubhuset eller til Leon Mathiasen på mobil 21452883.

 

 

 

 AFTENSEJLADS 2017 

Aftensejladsen starter mandag d 8/5 hvis tilslutningen er der!

SKIPPERMØDE:

afholdes i klubhuset kl 18:00, hvor vi registrerer bådnavn og type, ejer og kontakt tlf nr.

Betaling af startgebyr samt udlevering af banekort til dem der ikke allerede har et.Sejladsen bliver kun gennemført såfremt der fra starten er tilmeldt mindst 5 både. Så derfor er det vigtigt at i møder op til skippermødet for at blive registreret som deltager.

Startgebyret for aftensejladsen er som sædvanlig 100,- kr som går til præmier..

Vel mødt!!

 

 

 

VILD MED VAND KOLDING

Søg efter facebook gruppe:

"Vild med vand Kolding"

Lørdag den 10. juni kl. 09.00 – 16.00

afholdes Kræmmermarked i Marina Syd.

 

Har du efter søsætning eller forårsoprydning ting af

MARITIM eller FRITIDSMÆSSIG karakter, som du ikke

længere bruger, så har du muligheden for at sælge disse nu!

Omvendt! Er der noget, du altid har manglet, så har du chancen

for en god handel på dette års Kræmmermarked.

Annoncører i klubbernes medlemsblade inviteres ligeledes til

at deltage i Kræmmermarkedet.

Ønsker du som klubmedlem eller annoncør en stadeplads,

så kontakt:

Karen M. Sørensen på tlf.: 28 12 83 66 / 40 86 40 09

eller kmb1939@gmail.com

senest lørdag den 6. Juni 2017.

 

Stadepladsen koster kr. 75,- og må maks. være som en alm.

trailer. Pladser tildeles efter ”først til mølle” princippet.

Der er ca. 40 pladser foran havnekontoret.

Opstilling fra fredag eftermiddag.

OGSÅ i år får kræmmere adgang til pladsen!

Stadepladsen koster kr. 200,-

Evt. strøm afregnes direkte med havnekontoret.

Kræmmermarked er et fællesarrangement

for KLUBBERNE i MARINA SYD.

 

Vel mødt!

Kolding Lystbådehavn - Kolding Bådelaug - Kolding Sejlklub

Kolding Motorbådsklub - Kolding Marineforening

Kolding & Omegns Strandjagt og Fritidsforening

 

 

&A